Sardes Antik Kenti

Sardes Antikkenti Nerede Nasıl Gidilir Ücret

YAZI içeriği

SARDES ANTİK KENTİ’NE ULAŞIM

Lidya Devleti’nin başkenti olan Sardes, Antik Kenti bugün Manisa ilinin Salihli ilçesindeki Sart kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. İzmir -Uşak yolu üzerinde yer alan Sart kasabası, İzmir’e yaklaşık 80 km mesafede ve Salihli şehir merkezine ise 10 km mesafede yer almaktadır. Ana yol üzerinde yer alan kente araç ile ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir.

SARDES ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ ve ZİYARET SAATLERİ

Sardes Antik Kenti ‘nin 2021 yılı girişi 14 TL dir.  

Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi : 09:00 – 19:00 Kış Dönemi : 08:00 -17:00

Girişte Müze Kart satışı yapılmaktadır.

Güncel ziyaret saat ve ücret bilgilerine; http://www.dosim.gov.tr/muze/300 linkinden ulaşabilirsiniz.

SARDES ANTİK KENTİ KISA TARİHİ

Sardes Antik Kenti M.Ö. 1300’lü yıllarda kurulmuş bir kent olup, antik dönem adı Hermos olan Gediz Nehrinin  suladığı ovalarda kurulmuş bir kenttir. Kent, Sart Çayının(Paktolos Nehri)  sürüklediği altın sayesinde hızla zenginleşmiş ve altın sikkelerin de doğumuna neden olmuştur. Sardes Kentinde basılan paralar sayesinde Lidya devleti tarihte para basan ilk devlet olmuş ve ticarette önemli bir yere gelmiştir. Bu sayede Lidya 100 yıl gibi bir sürede Anadolu’nun en güçlü devleti haline gelmiş, Sardes de bu devletin başkenti olarak dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olmuştur.

M.Ö 1yy’a gelindiğinde altının tükendiği söylenmektedir. Ancak buna rağmen, kent daha yüzyıllar boyunca önemini korumuştur. Kent M.Ö. 546 yılında Lidya Develtinin yıkılması sonucu Perslerin egemenliğine girmiş ve bu tarihten yaklaşık 200 yıl sonra Büyük İskender’in M.Ö. 334 yılında kenti ele geçirmesi sonrasında Makedonya Krallığı egemenliğine girmiştir. M.Ö. 133 yılında Roma İmparatorluğu hakimiyetine girene kadar birkaç kez el değiştirmiş olup, bu tarihten sonra uzun süre Roma İmparatorluğu egemenliğinde kalmıştır.

Anadolu’daki ilk yedi kiliseden birisine ev sahipliği yapan kent M.S. 615 yılında Sasaniler tarafından tahrip edilmiş ve 14. yy’da Osmanlı himayesine geçmiştir.

SARDES ANTİK KENTİ ÖNEMLİ KALINTILARI
HAMAM GYMNASION KOMPLEKSİ

Hamam-gymnasion kompleksi, şehrin simge yapısı konumundadır. Roma İmparatorluğunun tamamına yayılmış bir sosyal gelenek olan yıkanma, bu kent içinde önemli bir sosyal aktivite idi. Şehrin kuzeybatısında 23.000 m2 alanı kaplayan bu anıtsal yapı, bu şehirdeki hamamlardan sadece birisi idi. Yapının M.S. 2yy sonunda tamamlandığı tahmin edilmektedir. Zaman içerisinde tamir ve onarımlar gören yapı işlevini M.S. 7 yy da kaybetmiştir.

SARDES SİNAGOGU

Avrupa ve Türkiye’nin ilk havrası olan Sardes Sinagogu, Kudüs’teki Ağlama Duvarı olarak bilinen Süleyman Tapınağı ile Babil’deki kerpiç sinagogun ardından üçüncü önemli havra konumundadır. Havra’nın MÖ 215-212 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir.

ROMA CADDESİ

Hamanın güney girişinin her iki yanında yer alan dükkanlar lokanta ve taverna olarak hizmet vermekte idi. Bu dükkanların önünden geçen cadde aynı zamanda Latrinanın da (Umumi Tuvalet) önünden geçmekte idi.

LATRINA (TUVALETLER)

Şehrin Roma Caddesinin Güneybatı kısmında yer alan tuvaletler günümüzde de görülebilmektedir.

BOYA DÜKKANI

Roma Caddesi üzerinde görülebilen Boya Dükkanı, muhtemelen boya üretimi ve satışının yapıldığı bir dükkandı. Odanın kuzeydoğu köşesinde mezartaşından devşirme bir su tankı yer almaktadır. 

LOKANTA

Lokanta, Roma Caddesinin her iki yanında uzanan dükkanlar içerisinde yer alıyordu. 

ARTEMİS TAPINAĞI

Roma Döneminde Eyalet Merkezi, Bizans Döneminde ise Piskoposluk merkezi konumunda olan şehir, Ege sahillerini İç Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde idi. Artemis Tapınağı’da inşa edilmiş olan en büyük mabetlerden birisi idi. Efes ve Magnesia’daki gibi Sardesteki Artemis Tapınağı’da batıya bakmaktadır. Tapınağın yapımına ilk olarak, Helenistik dönemde, MÖ3yy’da başlanmış olup bu dönemde sadece ana bina kısmı tamamlanabilmiştir. 

Roma Döneminde ise (MS17-400) tapınak ana binası bir duvar ile ikiye bölünmüş. Doğu kısımdan açılan kapı ile tapınak iki ayrı tapınağa bölünmüştür. Muhtemelen bu şekilde Artemis Kültünün yanında İmparatorluk Kültünün de yer alması sağlanmıştır. İç sütunlar kaldırılarak bu alana İmparator ve eşlerinin heykelleri konulmuştur. 

Geç Roma Döneminde Artemis Kültünün gözden düşmesi ve MS 4yy itibariyle imparatorlukta Hristiyanlığın kabulü ile pagan kutsal alanları kapanmıştır. Bu tarihten sonra tapınağın doğu kısmında küçük bir kilise inşa edilmiştir.

SARDES KİLİSESİ

Havarilerden birisi kabul edilen Aziz Yuhanna, İsa Peygamberin ölümünden sonra Hristiyanlığın baskı altında yaşadığı Kudüs ve civarından yanına Hz. Meryem’i de alarak Anadolu’ya göç etmişti. Efeste kaldığı süre boyunca pagan baskısına dayanamayarak Samos’a sürgüne gönderilmiştir. Samos’ta kaldığı süre boyunca İncil’in son bölümü olan Vahiy kısmını yazıp Anadolu’da bulanan 7 kiliseye göndermiştir. Bu kiliselerden birisi de Sardes’teki bu kilisenin bulunduğu alandır. Esasen kilise ile kast edilen o dönemde bu bölgelerde yaşamış Hristiyan toplumlarıdır.  Anadolu’da Aziz Yuhanna’nın ziyaret ettiği bu yedi kilise; Pergamon, Thyatira(Akhisar), Sardes, Smyrna, Ephesus, Philadelphia(Alaşehir), Laodicea dır.

 

Sardes Antikkenti Nerede Nasıl Gidilir Ücret