Kyme Antik Kenti

Kyme Antikkenti Nerede Nasıl Gidilir Ücret

YAZI içeriği

KYME ANTİK KENTİ’NE ULAŞIM

Antik Kyme kenti kalıntıları, İzmir’den Bergama’ya giden yolun sol tarafında, Aliağa İlçesi’nin 6 km. güneyinde yer alır. Petkim’e giden yoldan girdiğinizde ileriden ara yollar ile sahil kenarındaki antik kent kalıntılarına ulaşabiliyorsunuz.

Assos Antikkenti Nerede Nasıl Gidilir Ücret

KYME ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ ve ZİYARET SAATLERİ

Kyme Antik Kentinin 2020 yılı girişi Ücretsiz

Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi : ………. – ……. Kış Dönemi : ………. – ……..

Giriş kontrolü olmadığı için saat kısıtlaması bulunmamaktadır.

Girişte Müze Kart satışı yapılmamaktadır.

KYME ANTİK KENTİ KISA TARİHİ

Efsaneye göre, Kyme M.Ö. 11. yy’ın sonlarında, Çandarlı Körfezi’nin güney kısmında derin bir koy içinde, Hellas’ın kuzeyinden gelen halklarca kurulmuştur. İki nehirle sınırlanmış iki tepe üzerine inşa edilmiş olan kent denizdeki güçlü konumu, interlantındaki verimli ovanın varlığı ile oldukça kısa bir süre içinde “Aiolis kentlerinin en önemlisi ve en büyüğü” durumuna gelmiştir.

KYME ANTİK KENTİ ÖNEMLİ KALINTILARI

Yapılan kazı çalışmaları sonucunda açığa çıkarılan kalıntılar;
1-Batık dalgakıran
2-Ortaçağ kalesi
3-Hellenistik andezit kent duvarı
4-Güney tepesi üzerindeki yerleşim bölgesi>
5-Küçük termal bina
6-Sütunlu yol
7-Tiyatro
8-Tiyatro yakınındaki döşeme
9-Sahil boyunca bulunan portiko
10-Kuzey tepesi üzerindeki kutsal alan

LİMAN

Su altında kalmasına rağmen bugün halen görülebilen 190 mt uzunluğunda ve düzgün dikdörtgen bloklardan inşa edilmiş bir mendirek yapısıdır.

STOA

Kyme’nin kurulduğu iki tepe arasındaki düzlükte Tiyatro ile Agora arasında uzanır. 125 mt uzunluğa sahip stoanın genişliği 15 mt idi. Günümüze sadece stoanın temel kısmı ulaşabilmiştir.

TİYATRO

Tiyatro, kentin Kuzey Tepe mevkiinin güneybatısında yer almaktadır. Hellenistik Dönemde inşa edildiği tespit edilen yapının caveası doğal yamaçtan yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu özelliği ile Hellenistik tiyatroların karakteristik özelliğini taşımaktadır. 

SÜTUNLU CADDE

Geç Antik Çağda inşa edilmiş caddenin her iki yanında dükkanlar bulunmakta idi.

AGORA

Agora’da yapılan çalışmalarda; kaideler, eksedralar ve portikolar gibi Roma meydanlarının karakteristik unsurları ile karşılaşılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, Geç Bizans Dönemine kadar yaşamın devam ettiğini gösteren çeşitli yapılara rastlanılmıştır. 

GEÇ HELENİSTİK KÜÇÜK TAPINAK

Tiyatro’nun güneydoğusunda 1984 yılında başlayan kazılarda karşılaşılan bir yazıttan faydalanılarak  yapılan kazılarda Geç Helenistik Döneme ait tapınak yapısına ulaşılmıştır. Küçük tapınak olarak adlandırılan yapının 5 yy sonu gübü yapıldığı düşünülmektedir. 

KALE

Limanın yanında bulunan Kyme antik kentinin Bizans Dönemine ait kale yapısı MS 12. yüzyıla tarihlenmektedir. Yapı düzensiz beşgen bir forma sahiptir. Kalenin iç planı dikdörtgen geniş bir avlu ve avlunun etrafında sıralanan mekânlardan oluşmaktadır. Kale duvarlarının pek çoğu devşirme taş ile oluşturulmuştur. Kaleye kuzeydoğu köşeden giriş yapılmaktadır. İki kule yapısı kaleyi koruma amacıyla yapılmıştır. Bu alanda yaşam, 1415 yılında Osmanlı Padişahı I. Mehmet tarafından alınana kadar devam etmiştir.

Daha detaylı bilgi için http://sumakocelebi.com/2017/10/05/kyme-antik-kenti/ linkini inceleyebilirsiniz.

Kyme Antikkenti Nerede Nasıl Gidilir Ücret